タイ語の単語「日常会話1」

以下の単語の音声はアプリで聞けます。


“会う” “พบ”
“タイ語” “ภาษา ไทย”
“バンコク” “กรุงเทพฯ”
“バーツ” “บาท”
“はい” “ใช่”
“いいえ” “ไม่ ใช่”
“一つの” “หนึ่ง อัน”
“ふたつの” “สอง อัน”
“これ” “อัน นี้”
“それ、あれ” “อัน นั้น”
“ここ” “ที่ นี่”
“そこ、あそこ” “ที่ นั่น”
“おもしろい” “น่าสนใจ”
“可能な” “เป็นไป ได้”
“安い” “ถูก”
“すばらしい” “มหัศจรรย์”
“お気に入りの” “ที่ ชื่นชอบ”
“有名な” “มี ชื่อเสียง”
“すごい” “ยอด มาก”
“忙しい” “ยุ่ง”
“準備はいい” “พร้อม”
“後で” “ที หลัง”
“今” “ตอน นี้”
“私” “ฉัน”
“あなた” “คุณ”
“もっと” “มาก กว่า”
“多分” “บาง ที”
“もちろん” “แน่นอน”
“西洋人” “ฝรั่ง”
“今日” “วัน นี้”
“今夜” “คืน นี้”
“明日” “พรุ่งนี้”
“書く” “เขียน”
“歌う” “ร้อง”
“踊る” “เต้น”
“信じる” “เชื่อ”
“疑う” “สงสัย”
“我儘な” “เห็นแก่ตัว”
“固い” “แข็ง”
“柔らかい” “อ่อน”
“暑い” “ร้อน”
“冷たい” “เย็น”
“明るい” “สว่าง”
“暗い” “มืด”
“弱い” “อ่อนแอ ”
“良い” “ดี ”
“悪い” “ไม่ดี ”
“簡単な” “ง่าย”
“難しい” “ยาก”
“汚い” “สกปรก”
“清潔な” “สะอาด”
“静かな” “เงียบ”
“乾いた” “แห้ง”
“濡れた” “เปียก”
“新鮮な” “สด”
“同じ” “เหมือนกัน”
“異なる” “ต่างกัน”
“幸運にも” “โชคดี”
“に対して” “ต่อ”
“以外に” “นอกจาก”
“除いて” “ยกเว้น”
“しかし” “แต่ ”
“なぜなら” “เพราะ”
“もし” “ถ้า ”
“した後で” “หลังจาก”
“大きい” “ใหญ่ ”
“小さい” “เล็ก”
“多い” “มาก”
“少ない” “น้อย”
“長い” “ยาว”
“短い” “สั้น”
“高い” “สูง ”
“低い” “ต่ำ”
“軽い” “เบา ”
“広い” “กว้าง ”
“狭い” “แคบ”
“何時間” “กี่ชั่วโมง ”
“計算する” “คิดเลข”
“集める” “รวม ”
“だいたい” “ราวๆ”
“計る” “วัด”
“長さ” “ความยาว”
“高さ” “ส่วนสูง”
“広さ” “ความกว้าง ”
“重さ” “น้ำหนัก”
“15秒間” “สิบห้าวินาที ”
“3分間” “สามนาที ”
“5時間” “ห้าชั่วโมง ”
“半日間” “ครึ่งวัน ”
“一日間” “หนึ่งวัน”
“一晩中” “ตลอดคื”
“10日間” “สิบวัน”
“3週間” “สามอาทิตย์”
“半月間” “ครึ่งเดือน”
“半年間” “ครึ่งปี”
“5年間” “ห้าปี”
“始める” “เริ่ม ”
“続ける” “ต่อไป”
“終わる” “จบ”
“時間がかかる” “เสียเวลา”
“時間をかける” “ใช้เวลา ”
“時間” “เวลา”
“秒” “วินาที”
“拾う” “เก็”
“捨てる” “ทิ้ง”
“打つ” “ตี”
“折れる” “หัก”
“塗る” “ทา”
“拭く” “เช็ด”
“摘まみ取る” “หยิบ”
“指す” “ชี้ ”
“掴む” “จับ”
“壊す” “ทำลาย”
“運ぶ” “ขน ”
“登る” “ขึ้น”
“降りる” “ลง”
“踏む” “เหยียบ ”
“家族” “ครอบครัว”
“両親” “พ่อแม่”
“父” “พ่อ”
“母” “แม่”
“夫婦” “สามีภรรยา”
“夫” “สามี”
“妻” “ภรรยา”
“息子” “ลูกชาย”
“娘” “ลูกสาว”
“兄弟” “พี่น้อง”
“兄” “พี่ชาย ”
“姉” “พี่สาว ”
“弟” “น้องชาย”
“妹” “น้องสาว ”
“祖父母” “ปู่ย่าตายาย”
“祖父” “ปู่”
“祖母” “ย่า”
“孫” “หลาน”
“末っ子” “ลูกคนเล็ก ”
“長男” “ลูกคนโต”
“伯父” “ลุง”
“伯母” “ป้า”
“従兄弟” “ลูกพี่ลูกน้อง”
“花嫁” “เจ้าสาว”
“花婿” “เจ้าบ่าว”
“恋人” “แฟน”
“新郎新婦” “เจ้าบ่าวเจ้าสาว”
“友達” “เพื่อน”
“隣人” “เพื่อนบ้าน ”
“上司” “เจ้านาย”
“主任” “หัวหน้”
“仕事” “เพื่อนร่วมงาน”
“他人” “คนอื่น”
“独身者” “คนโสด”
“既婚者” “คนแต่งงานแล้ว ”
“子供” “เด็ก”
“大人” “ผู้ใหญ่ ”
“若い男女” “หนุ่มสาว”
“老人” “คนแก่”
“男” “ผู้ชาย”
“女” “ผู้หญิง ”
“料理する” “ทำอาหาร”
“水を飲む” “ดื่มน้ำ ”
“起きる” “ตื่น”
“おしゃれをする” “แต่งตัว ”
“髪を洗う” “สระผม ”
“新聞を読む” “อ่านหนังสือพิมพ์”
“トイレに入る” “เข้าห้องน้ำ”
“出勤する” “ไปทำงาน ”
“通学する” “ไปโรงเรียน”
“家事をする” “ทำงานบ้าน”
“掃除する” “ทำความสะอาด”
“かたづける” “เก็บ”
“洗濯する” “ซักผ้า ”
“約束する” “นัด”